Meslek Standardı öncelikle mesleğin icrası aşamasındaki en temel, vazgeçilemez adımları göz önünde bulundurmaktadır. Burada amaç mesleğin icrası aşamasında geçilen adımları meslek dışından kişilerin de rahatlıkla anlayabileceği nitelikte anlatmaktır.