Kamuoyunun Bilgisine

Covid-19 pandemi koşulları altında ”film setlerinde yeni normal” i yaşadığımız bir dönemde; evrensel hukukun, ulusal yasanın ve ortak aklın etrafındaki çözüm arayışımız, karşılık olarak Reklam Yapımcıları Derneği tarafından diyalog hukuku yerine mahkemeye taşınmak isteniyor.

Bu hukuksal gelişmeyi, şeffaflık ilkesi kapsamında sektörümüzle paylaşmak istiyoruz.

Reklam Yapımcıları Derneği’nin Sinema Tv Sendika’sına gönderdiği ihtarname:

Reklam Yapımcıları Derneği’ne gönderdiğimiz cevap: