İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışması Türkiye sinema, dizi, reklam ve tv programları sektörlerindeki çalışma koşullarının işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından belirli standartlara ulaşması amacına yönelik bir çalışmadır.  

Çalışma kapsamında sektörlerin tüm bileşenleri ile birlikte yürüteceğimiz hepimizin ortak çalışma alanları olan setlere yönelik işçi sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla uzman kişilerle birlikte çalışmamızı yürüteceğiz.

SETLERDE ÖLMEK İSTEMİYORUZ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan kararla ve 2015 yılında yayımlanan Resmi Gazeteye  göre setler artık ”tehlikeli’ sınıfta yer alıyor. Setler, karmaşık ve değişken yapısıyla içinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili geniş çapta riskleri barındıran bir çalışma alanı. Bu açıdan sette çalışma koşullarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği çalışması, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının belirlenmesi amacı ile ilk elde setin bir işyeri olarak tanımının yapılması, yapılan işin iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak tasarlanması, iş organizasyonun sağlanması, sağlık ve güvenlik açısından risklerin değerlendirilmeye alınması ve önlemlerin alınması için ilgili sorumluların tanımlanması hedeflerini içermektedir. 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği kampanyamızda başımıza gelen kazalarda veya olmasına ramak kalan olaylarda ne yapacağımızı bileceğimiz bir rehber hazırlayacağız. Setlerin güvenli çalışma alanları olması, bu alanda çalışanların bu güvencelerle çalışmasını sağlamak amacındayız. 

Hepimiz çalıştığımız zamanlarda başımıza çok sayıda kazanın geldiğini, ciddi yaralanmalara sebep olduğunu ve hatta bu kazaların ölümlere yol açtığını biliyor, duyuyoruz. Artık setlerde ölmek istemiyor,  hepimiz için setlerin kanunlara uygun ve güvenlikli çalışma alanları haline gelmesini istiyoruz.