Hazırlamış olduğumuz “Sinema Televizyon ve Reklam Çalışanları Üzerine Bir Alan Araştırması” adlı kitabımız yayınlanmıştır. Bu araştırmayla elde ettiğimiz güncel verilerle kısa ve orta vadede belirleyeceğimiz yol haritamızı şekillendirmeyi hedeflemekteyiz.

Kamera önünde ve arkasında çalışanlar için hazırladığımız “Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Rehberi” kitabımız hazır. Kitabımız, setlerde çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı arttırmak amacı ile Oyuncular Sendikası, Sinema Emekçileri Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası tarafından hazırlandı.