Sendikamızla ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Neden Sendika?

Sendika, işçilerin ekonomik ve demokratik haklarını savunan yegane kuruluştur. Ekonomik ve demokratik hakların yanında sosyal hak ve özgürlükleri de savunan, işçilerin çalışma şart ve koşulları konusunda söz sahibi ve çözüm merkezidir. Sendikalar işlevini aynı çalışma alanlarına sahip olanların ortak çıkar ve hakları çerçevesinde kazanmıştır.

Neden sendikaya üye olmalıyım?

Çalışma saatlerinin uzunluğu ve esnekliği, ücretlerin zamanında ödenmemesi, sosyal güvenceden yoksun çalışma, düşük ücretler, işten çıkarılma gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Sorunlarımız aynı ve çözümünde birlikte hareket etmek, bir arada olmak zorundayız. Tüm kamera arkası çalışan işçilerin sesi olmak, sorunlarımıza birlikte çözüm üretmek için üye olmalıyız. Çünkü hepimiz yaşamak için çalışmak zorundayız. Çalışma şart ve koşullarımızın insanca bir çerçevede düzenlenmesi için sendika çatısı altında birleşmeliyiz.

Kimler üye olabilir?

Sinema, dizi, reklam, TV programcılığı, klip, belgesel, vb. yapımlarda, yapım öncesi ve sonrası sektörde çalışan tüm kamera arkası işçileri sendikamıza üye olabilir.

Sendika neler yapacak?

Sinema TV Sendikası tüm kamera arkası çalışanlarının ortak sorunları çerçevesinde çalışma saatlerinin düzenlenmesinde aktif görev alacak. Tüm sektörün sorunlarının uzlaşmacı bir tavırla çözüme ulaşması için çalışacak. Çalışma grupları oluşturarak sorunlarımıza ortak çözümler üretmeyi sağlayacak. Sendikalı olmakla birlikte bugüne kadar değişmesini istediğimiz, paydosu beklediğimiz, repo günlerini özlediğimiz, artık bitmesini dilediğimiz tüm anları paylaşarak birlikte çözüm üreterek kazanacağız. Sendikalı olmakla yaşadığınız sıkıntılarda yalnız kalmayacaksınız. Sendikalı olmakla ücretsiz hukuki yardım ve sosyal güvence danışmanlığı alacaksınız.

Sendika nasıl bir yol izleyecek?

Sendikamız sosyal diyolag yöntemi çerçevesinde uzlaşmacı ve çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirecektir. Tüm alanlar için ayrı ayrı çalışma grupları kurularak, her alan için sorunlar tespit edilecek ve bu sorunlar çerçevesinde çözümler oluşturulacaktır. Hep birlikte belirleyeceğimiz bu adımlar doğrultusunda sendikamızın işleyişini oluşturacak, çalışma şart ve koşullarımız üzerinde söz sahibi olacak ve düzenleyeceğiz.

Neden aidat ödemeliyim?

Sendikaların tek gelir kaynağı üye aidatları ve bağışlardır. Yasal olarak sendikaya başka girdi sağlanması mümkün değildir. Ofis kirasını, personel ve avukat ücretlerini ödeyebilmek, planlanan çalışmaları ve kampanyaları gerçekleştirebilmek için sendikamızın düzenli bir gelire ihtiyacı vardır. Sendikaya ödediğiniz aidatlar yine bizim ihtiyaçlarımız için harcanacaktır. Bu yüzden sendikaya üye olunduktan sonra aidatların düzenli olarak ödenmesi de çok önemlidir.