Hepimiz çalışma saatlerinin uzunluğu ve esnekliği, ücretlerin zamanında ödenmemesi, işten çıkarılma, sosyal güvenceden yoksun çalışma, düşük ücretler gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Her geçen sene çalışma koşulları daha da kötüleşmeye başladı. Daha önceki deneyimlerde elde edilen kazanımların ışığında ilerleyeceğiz ve çalışma koşullarımızı düzelteceğiz. Çünkü insani şart ve koşullarda çalışmak istiyoruz.  

Bir  pilot uygulama olarak hazırladığımız “Çalışma İlkeleri” ile setlerdeki kötü çalışma koşulları ve uzun çalışma saatlerinin düşürülmesini hedeflenmekteyiz.

Özellikle dizi çekimlerinde günler boyunca ortalama 15-16 saati bulan çalışma süreleri CAN GÜVENLİĞİMİZİ tehlikeye atmakta. Yorgun ve uykusuz şekilde uzun süreli çalışmalar ciddi kazaların yaşanmasına ve bazen bu kazaların ölümle sonuçlanmasına sebep oluyor.

‘’Çalışma İlkeleri” belirlenirken sektördeki gerçekliklerden yola çıkarak, set çalışanlarında hakim olan algılar değerlendirildi. Çeşitli anketler yapıldı ve kısa vadede çözüm getirecek kazanımlar hem tabanımızla hem de paydaş kurumlarımızla tartışıldı.

Elbette İş Kanunu’ndan doğan haklarımızı alabilmek için kurulduk ve bunun için çalışmaya da  devam edeceğiz.

Ana hedefimiz çalışma sürelerini yasal seviyeye çekinceye dek kademeli olarak düşürmek.

Ancak sektöre dair herhangi bir yasal düzenlemenin dahi olmadığı ülkemizde, hukuki ve idari süreçlerin sonuçlanması oldukça uzun sürüyor. Çalışma Bakanlığı’dan talep edebileceğimiz saha denetimleri teknik olarak oldukça imkânsız görünüyor.  Az sayıda müfettişle milyonlarca iş yerinin sistematik şekilde denetlenemeyeceği gün gibi aşikâr.

Dolayısıyla oluşturduğumuz çalışma ilkeleri bir ara çözüm. Taraflar için bir geçiş ve uyum süreci. Bu süreçte elbette pek çok başka sorunu da paralel olarak birlikte tartışmalı ve çözümler üretmeliyiz.

Bu noktada siz değerli üyelerimizin ve henüz sendikaya üye olmamış meslektaşlarımızın ‘çalışma ilkeleri’ne uyarak çalışmayı talep etmesi, istediğimiz değişime giden yolda çok büyük bir adım olacaktır.

Süreç boyunca daha detaylı bilgilendirmeler, açıklamalar, düzenli toplantılar yapmaya ve fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz. Sorularınızı,  görüşlerinizi, arzu ettiğimiz değişim için önerilerinizi ve ilkeleri uygulatma konusunda yaşadığınız her türlü zorluğu aktarmak için lütfen sendikamızla ile irtibata geçiniz.

dayanışmayla…