Biz kamera arkası çalışanları, farklı sektörlerde çalışan tüm insanlar gibi belirli bir ücret karşılığında emeğimizi işverenlere sunarak hayatlarımızı devam ettiriyor ve temel ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Yani bizler İş Kanunu’nunda belirttiği üzere İŞÇİYİZ.

Son 15 yıldır tanıklık ettiğimiz görece ekonomik büyüme ve refah dönemi yerini giderek düşen kar oranları ve bütçe açıkları gibi çeşitli kriz alametlerine bırakıyor. Bu durum karşısında maliyetleri düşürme ve kar oranlarını arttırma çabaları, hangi sektörde ya da sektörün hangi kolundan olursak olalım, biz işçiler için çalışma saatlerinin uzaması, iş güvenliğinden yoksunluk, sosyal güvencesizlik, ücretlerin düşürülmesi, işten çıkarmalar gibi sonuçlar doğuruyor.

İçinde çalıştığımız sinema, film, dizi, reklam ve TV programcılığı sektörü, artan piyasa değeri sonucunda hızla büyüdü. Bu plansız büyüme bir yandan sektörde çalışan işçi sayısını arttırırken bir yandan da sektörde düzensiz ve kuralsız bir çalışma düzenine yol açarak çalışanların kazanılmış haklarını geriletti. Giderek kötüleşen çalışma koşulları, kar oranlarının düşmeye başladığı son yıllarda (özellikle dizi, sinema ve reklam setleri, vb.) insanlık sınırlarını zorlayan bir noktaya geldi. 30 saati aşan çalışma günleri, iki iş günü arası dinlenme saatlerinin 2-3 saate düşmesi, emniyetsiz çalışma koşulları, pek çok iş kazasına ve hatta işçi ölümlerine kadar varan sonuçlar doğurdu.

Sektördeki çalışma koşullarını düzeltmek ve haklarımızı korumak adına reklam bünyesinde çalışan kamera arkası ekipleri 2013 yazında ilk adımı attı. Yapılan toplantılar sonucunda Kasım 2013’de Set ve ışık ekipleriyle birlikte hareket eden Kamera Asistanları, Yönetmen Yardımcıları, Görüntü Yönetmenleri, Prodüksiyon Çalışanları ve Kostüm Sorumluları kendi alanlarına ait derneklerini oluşturdular.. İlerleyen süreçte Set Çalışanları Birliği adı altında birleşen tüm bu ekipler ve diğer kamera arkası çalışanları, reklam yapımcılarının da talebi doğrultusunda yapımcılarla ortak toplantılar düzenledi. Bu toplantılar sonucunda reklam kapsamında uygulanan çalışma koşulları ve saatlerinde dikkate değer iyileştirmeler yapıldı: çalışma saatleri sınırlandı, mesai uygulamasına geçildi, iki yemek arasının en fazla 6 saat olabilmesi gibi işçi haklarına ve sağlığına yönelik pek çok düzenleme reklam setlerinde uygulanmaya başlandı. Birlikte yürüyerek elde edilen bu kazanımların hem sürdürebilir olması hem de sektörün geneline yayılarak tüm çalışanlar için uygulanmaya başlanması hedefi, sendikamızın temellerini atmış oldu.

Sürece katkıda bulunan tüm ekiplerin desteği ile 2 Ocak 2015’te Sinema Reklam, Dizi ve TV Programı Çalışanları Sendikası’nın (Sinema Televizyon Sendikası) resmi kurulumu gerçekleşti. Sendikamız 25 Haziran 2015 tarihinde 1.Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Tüzüğümüzde belirtildiği üzere zorunlu organlarımız olan Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulları oylarımız ile seçildi.

Kurucu Üyeler: Mehmet Aksın, Ersin Gök, Melik Uslu, Karin Mecelyan, Fulya Halilcikoğlu,Veysel Tekşahin, Ender Altınışık, Engin Özkaya, Gökhan Özgül, Ersin Aldemir

Sendika, işçilerin, çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını çözmek, ortak çıkarlarını ve kazanılmış demokratik, ekonomik ve sosyal haklarını savunmak ve ilerletmek adına oluşturulan birliğin Anayasa’da hak olarak belirlenen karşılığıdır. Yani, sektörün tüm kamera arkası işçileri olarak çalışma şartlarımıza müdahale edebilmek, güvenceli iş ve insanca çalışma koşullarına sahip olabilmek için birliğimizi ve dayanışmamızı etkin bir güce dönüştüren yegane mekanizma sendikadır. Diğer bir deyişle ortak çıkarlar temelinde ve ortak hedefler etrafında birleşmemizin ve beraber yürümemizin yolu sendikalaşmaktan geçiyor.

Sinema, Reklam, Dizi ve TV Programı Çalışanları Sendikası, sinema, dizi, reklam, TV programcılığı, klip, belgesel, vb. yapımlarda, yapım öncesi ve sonrası sektörde çalışan tüm kamera arkası işçilerinin ortak sendikasıdır ve hiçbir ayrım gözetmeksizin sektördeki tüm işçilerin ve departmanların hak ve taleplerini dile getirmeyi ve savunmayı esas alır. Sendikamız demokrasi temelinde tüm kamera arkası işçilerinin eşitliğine, eşit temsiliyet ve söz hakkına inanır ve sosyal, politik, ekonomik, cinsiyet temelli tüm baskı ve ayrımcılığın karşısında durur.

Ortak deneyimlerimizin ve süregelen sosyal diyalog temelindeki sektör içi dayanışmamızın bir ürünü ve devamı niteliğinde olan Sinema, Reklam, Dizi ve TV Programı Çalışanları Sendikası, tüm kamera arkası çalışanlarını sendikaya üye olarak haklarımızı savunmaya, dayanışmamızı büyütmeye ve güçlendirmeye çağırıyor! Bu sendika hepimizin! Çünkü biz de tüm işçiler gibi insanca çalışma koşullarına sahip olmayı ve emeğimizin karşılığını almayı hak ediyoruz!

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı:      Ufuk Demirbilek
Genel Sekreter:                      Damla Kırkalı
Genel Mali Sekreter:              Ozan Özgür Arıcan
Yönetim Kurulu Üyesi:          Gökhan Özgül
Yönetim Kurulu Üyesi:          Mehmet Aksın
Yönetim Kurulu Üyesi:          İbrahim Demir
Yönetim Kurulu Üyesi:          Doğukan Deliduman
Yönetim Kurulu Üyesi:          Nurettin İlkay Tulun
Yönetim Kurulu Üyesi:          Alper İdüğ

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu Başkanı:  Ender Altınışık
Denetim Kurulu Üyesi:      Ziya Tarhan
Denetim Kurulu Üyesi:      Barış Aydemir

Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu Başkanı:   Safa Gökhan Huylu
Disiplin Kurulu Üyesi:       Eren Can
Disiplin Kurulu Üyesi:       Emrah Karakurum