Sendika temsilcilerimiz Oyuncular Sendikası birlikte “Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” konusunda bir sunum gerçekleştirmek üzere,  TRT Genel Müdürlüğünde’ydi.

TRT Genel Sekreteri Bora Durmuşoğlu ve TRT yetkilileri ile yapmış olduğumuz toplantıda, setlerde ”sıfır risk” yönetimine geçişin nasıl sağlanacağı, işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürünün nasıl geliştirileceği, sözleşmelerle insan onuruna yaraşır çalışma ilkelerinin nasıl düzenleneceği gibi sorulara hep beraber yanıtlar aradık.