Biliyor musunuz?

İş kazası, kanunda; sigortalıyı irade dışı, ani ve dışsal nitelikteki bir etkiyle hemen veya sonradan, bedenen veya ruhen zarara uğratan olay olarak tanımlanır.

a) Sigortalının işyerinde bulunması esnasında;

b) İşveren tarafından yürütülen iş için, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa   yürüttüğü iş nedeniyle işyeri dışında;

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyerdışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda;

d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında;

kaza olayının meydana gelmesi halinde iş kazası sayılmaktadır.

Ayrıca bir olayın iş kazası sayılabilmesi için kazayı geçiren kişinin;

– sigortalı olması,

–  kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması,

kazanın;

– işin yürütülmesi sırasında işyerinde ve/veya işyeri dışında, işyerinin uzantısı sayılan alanlarda meydana gelmesi,

ve

– kaza ile sonuç arasında nedensellik bağının bulunması,

gerekir. İş kazalarının çoğu işyerlerinde oluşan risklere karşı önlem alınmaması sonucu oluşmakta..

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş kazası risklerini önlemek üzere çıkarılmıştır.

Kaza sonucu zarara uğrayan işçiyi ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu güvence altına alır.