“Dizi Sektöründe Çalışanların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftiş” raporu yayınlandı.

2017 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’ nın yürütmüş olduğu, Sinema TV Sendikası olarak bizim ve sektörümüzdeki diğer paydaşlarımız Oyuncular Sendikası ile BİROY Meslek Birliği’nin de katkı sağladığı “Dizi Sektöründe Çalışanların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi”ne ilişkin hazırlanan Genel Değerlendirme Raporu yayınlanmıştır.

Raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://birim.ailevecalisma.gov.tr/media/11980/dizi-sektoeruende-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n_press.pdf