Yapım Atölyesi’nin yapımcılığını üstlendiği, Kartal Çidamlı’nın yönetmenliğini yaptığı ‘’Eve Dönüş‘’ dizi setinde yaşanan olaylar hakkında kamuoyuna açıklamamızdır:

“Eve Dönüş” dizi setinde sosyal medyaya yansıyan elim olaylar farklı boyutlarıyla araştırılmış ve alınan beyanlar doğrultusunda, ne yazık ki oyuncu Tardu Flordun’un hakaret etmesi olaylarının doğru olduğu anlaşılmıştır.

Sinema-Tv Sendikası olarak sadece sözü geçen dizi setinde değil, daha pek çok sette kamera önü veya kamera arkası çalışanlarının, bu ve benzeri olayları yaşadığına tanık oluyor ve şikayet alıyoruz.

Yaşanan tüm bu ve benzeri olayların nedeninin iş yetiştirme kaygısıyla insanlık dışı ve yasalara aykırı çalışma koşullarında, sürekli işsizleştirme, “sektörden sürülme” tehdidi ile uzun, düzensiz ve sağlıksız çalışma ortamlarının sonucunda tüm set emekçilerinin fiziki ve psikolojik sağlık durumlarını zorlayan ve ortak çalışma nezaketini ortadan kaldıran bir çalışma biçimi sorunu olduğunu biliyoruz.

Fakat ne sebeple olursa olsun setlerde ortak çalışma ahlakını bozacak nezaketsiz, insan onurunu zedeleyen, ayırımcı dil kullanan, mobbing ve benzeri bezdirici, küçük düşürücü hiçbir davranışın sergilenmesi kabul edilemez!

Sinema Televizyon Sendikası’nda örgütlü sektör çalışanları olarak ,aynı gemide aynı işin farklı ucundan tutan çalışanlar olduğumuzun bilincindeyiz. Haklarımızı elde edebilmek adına birbirimize karşı değil, aksine var olan gayri insani ve hukuksuz sisteme karşı hep birlikte mücadele etme kararlılığındayız.

Setlerde bu olayların yaşanmasında, tüm tarafların üzerine düşen sorumluluklar olduğunu hatırlatmak isteriz. Mesleğimizin icrasında kaçınılmaz bir zorunluluk olan hiyerarşik yapılanmanın, bireyler arasında kötü davranış mazereti olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyoruz. Böyle olayların tekrarlanmaması için tüm set emekçilerinin gereken dayanışmayı ve ortak üretimin gerektirdiği sevgi, saygı ve nezaketi göstereceğine inanıyoruz.

Sinema Televizyon Sendikası olarak yapım şirketlerini de yasalarla düzenlenen haklarımızı uygulamaya, setlerde yaşanan bu olaylar karşısında sorumluluk almaya ve duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Artık “kol kırılır yen içinde kalır” anlayışının geçerli olmayacağı, hukukun üstünlüğünün tartışılmayacağı, birlikte dayanışmayı güçlendireceğimiz, yaşanan her olumsuz olayın takipçisi olacağımız ve haklarımızı sonuna kadar korumaya devam edeceğimiz, emeğe saygının başat olduğu çalışma ortamlarını yaratmak için hep birlikteyiz.

Sinema, Reklam, Dizi ve Tv Programları Çalışanları Sendikası