Reklam Sektörü Çalışma İlkelerine İlişkin Bildiri

Bu bildiri; reklam sektörünün bileşenleri olan; ışık, reji ve set teknisyenleri temsilcileri,  prodüksiyon şirketleri ve rental firmaları, Kamera Asistanları Derneği ve Görüntü Yönetmenleri Derneği’nin ortak çalışmaları sonucunda kaleme alınmıştır. Bu bildiride yer alan çalışma ilkeleri, 1 Şubat 2014 itibariyle tüm taraflarca uygulanacaktır.