İlişikte, hazırladığımız meslek standartlarından biri olan;

‘’Kostüm Tasarımcısı (Film, Sahne Sanatları)  meslek standardı taslak çalışmasını bulacaksınız.

Daha önce hazırladığımız ‘’Kostüm Tasarımcısı (Film)  standart çalışması MYK – Meslek Standartları Dairesi tarafından Sahne Sanatlarını da (tiyatro, opera ve bale) içerecek biçimde genişletilmesi talebiyle geri gönderildi.

Sendikamızın Kostüm Tasarımcısı mesleğine dair tanımı genişletmekten yana olmasa da; MYK- MS Dairesi genişletme talebinin hazırlanarak tekrar görüşe sunulmasını ve gelen tepkiler sonucunda nihai karara varılmasını istemiştir.

Bu nedenle ekteki taslak çalışmasını incelenerek, görüş ve önerilerin tarafımızla paylaşılmasını saygılarımızla rica ederiz.