KAMERA ASİSTANLIĞI MESLEK TANIMI ÇALIŞMASI YAPILDI!

Meslek Standartı Hazırlama Ekibi’miz tarafından yürütülen çalışmada 03-06 Kasım 2015 tarihleri arasında dört (4) gün süren bir çalıştay yapıldı. Çalıştay sonrası Film Kamera Birinci Asistanı (Seviye 5) ve Film Kamera İkinci Asistanı (Seviye 4) ulusal meslek standartları taslakları hazırlandı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile sendikamız bünyesinde bulunan Kamera Asistanları Derneği arasında 27.07.2015 tarihinde yapılan protokol gereği belirlenen hususlar çerçevesinde Ulusal Meslek Standartı (UMS) çalışması yürütülmektedir. Yapılan protokol gereği ‘Meslek Standartı Hazırlama Planı’ ile belirlenen takvim doğrultusunda Ağustos ayı itibari ile Meslek Standartı Hazırlama Ekibi’miz oluşturuldu ve faaliyetlerine başladı.

Sektörümüzün değişken yapısı ve dinamikleri göz önüne alındığında UMS çalışmasının bir uzman ile yapılması gerekliliğiyle bir alt yüklenici ile çalıştay düzenlenmesine karar verildi. Alt yüklenici ve kurumumuzun yüklenmesi gereken görevler paylaşıldı ve hizmet alımı sözleşmesi imzalandı. Ulusal meslek standartlarımızın belirlenmesi için alt yüklenici ile çalıştay tarihleri belirlenerek MYK’ya bilgilendirme yapıldı. Bu süreçte meslek standartı hazırlama ekibi tarafından çalıştaya katılacak teknik çalışma grubu oluşturuldu. Teknik çalışma grubu setlerde aktif çalışan kamera birinci asistanı ve kamera ikinci asistanı olarak görev alan kişilerden oluşturuldu. UMS geliştirme çalıştayı öncesi MYK yetkilileri ile bilgilendirme toplantısı organize edildi. Meslek tanımı çalıştayına katılacak ekiplerin katılımı sağlandı. 03-06 Kasım 2014 tarihleri arasında süren çalıştay Hayrünnisa Saldıroğlu moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Çalıştayımız sonucu; var olan sektör çalışma koşullarına uygun olarak, Film Kamera Birinci Asistanı (Seviye 5) ve Film Kamera İkinci Asistanı (Seviye 4) olarak ulusal meslek standart taslakları hazırlandı ve MYK’ya sunuldu.

Hazırlanan taslak meslek standartları, öncelikle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulacak, ardından ilgili MYK Sektör Komitesi’nde görüşülecek ve MYK Yönetim Kurulu’nun onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Böylelikle, mesleği icra eden bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışlar tanımlanmış olacak ve bu alandaki mesleki ve teknik eğitim programlarına ve bireylerin bilgi-beceri ve yetkinliklerinin belgelendirildiği ulusal yeterliliklere dayanak teşkil edecektir.

Ulusal meslek standartı hazırlama çalışmamıza kamera asistanlığı mesleği ile başlamış bulunmaktayız. Diğer mesleklerin standartlarının hazırlanma çalışması için MYK ile protokol aşamasındayız. Öncelikle film meslek haritalandırması raporumuzu hazırlayarak, protokol başvurularımızı tamamlayacağız. Detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.