Hepimiz çalışma saatlerinin uzunluğu ve esnekliği, ücretlerin zamanında ödenmemesi, işten çıkarılma, sosyal güvenceden yoksun çalışma, düşük ücretler gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Her geçen sene çalışma koşulları daha da kötüleşmeye başladı ve daha kötü durumda olamayız. Daha önceki deneyimlerde elde edilen kazanımların ışığında ilerleyeceğiz ve çalışma koşullarımızı düzelteceğiz. Çünkü insani şart ve koşullarda çalışmak istiyoruz.